KARİYER

İnsan Kaynakları fonksiyonunun şirket performansı ve başarısının olmazsa olmaz sağlayıcısı olduğu ilkesinden yola çıkarak kendi grup şirketleri bünyesinde insan kaynakları departmanına ayrı bir önem atfeder. Bu önem kendini, en basit deyişle İnsan Kaynakları departmanını salt çalışan-işveren ilişkisinin arabulucusu olarak görmenin ötesinde İnsan Kaynakları’na çalışanın bulunduğu iş ortamında kendini en iyi ifade edebilecek ve gösterebilecek huzurlu bir ortamı sağlayan imkan ve koşulların sağlayıcısı ve koruyucusu olma misyonunu yükler. Bu bağlamda İnsan Kaynakları işe alım sürecinden, bireyin kişisel ve profesyonel gelişimine kadar kendini ilgilendiren bütün süreçlerde bütünleşik ve tutarlı bir insan kaynakları prosedürü izlemeyi taahhüt eder.